รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ ธุรการทั่วไป 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ชื้นไป
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้

ติดต่อ. ฝ่ายบุคคล 089-179-2424